Wizyt:
Dzisiaj: 331Wszystkich: 177108
Ostatnie orędzie

 

25 grudnia 2019r.

Drogie dzieci!

Niosę wam mojego Syna Jezusa, aby was błogosławił i odsłonił wam Swoją miłość, która pochodzi z Nieba. Wasze serce tęskni za pokojem, którego jest coraz mniej na ziemi. Dlatego ludzie są daleko od Boga, a dusze są chore i podążają ku duchowej śmierci. Jestem z wami, małe dzieci, aby was prowadzić po tej drodze zbawienia, na którą wzywa was Bóg.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

25 grudnia 2019r. Orędzie przekazane Jakovowi

Na ostatnim codziennym objawieniu Jakova w 1998 roku Matka Boża powiedziała mu, że będzie miał objawienia raz w roku, na Boże Narodzenie. Tak było i w tym roku. Jakov po objawieniu przekazał następujące orędzie:

 

Drogie dzieci!

Dzisiaj, w ten dzień łaski, w szczególny sposób wzywam was, byście otworzyli wasze serca i prosili Jezusa, aby umocnił waszą wiarę. Dzieci, poprzez modlitwę sercem, wiarę i uczynki poznacie, co znaczy żyć szczerym życiem chrześcijańskim. Wielokrotnie, dzieci, wasze życie i wasze serca przytłacza ciemność, ból i krzyże. Nie chwiejcie się w wierze i nie pytajcie się dlaczego, myśląc, że jesteście sami i pozostawieni, ale otwórzcie wasze serca, módlcie się i mocno wierzcie, a wtedy wasze serce odczuje Bożą bliskość i to, że Bóg was nigdy nie porzuca i że jest w każdej chwili obok was. Poprzez modlitwę i wiarę Bóg odpowie na każde wasze dlaczego, a każdy wasz ból, ciemność i krzyż przetworzy w światłość.

Dziękuję wam.

 

2 grudnia 2019r.

Drogie dzieci!
    Kiedy patrzę na was, którzy kochacie mojego Syna, moje Serce napełnia się błogością. Błogosławię was matczynym błogosławieństwem. Matczynym błogosławieństwem błogosławię także waszych pasterzy – was, którzy głosicie słowa mojego Syna, błogosławicie Jego rękami i kochacie Go tak bardzo, że jesteście gotowi z radością podjąć każdą ofiarę dla Niego. Wy podążacie za Nim, który był pierwszym pasterzem, pierwszym misjonarzem.
    Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, żyć i pracować dla innych – dla tych wszystkich, których kochacie w moim Synu – jest radością i pocieszeniem ziemskiego życia. Jeśli przez modlitwę, miłość i ofiarę Królestwo Boże jest w waszych sercach, to życie jest dla was radosne i pogodne. Pośród tych, którzy kochają mojego Syna i którzy wzajemnie się miłują przez Niego, nie potrzeba słów. Wystarczy spojrzenie, aby słyszało się niewypowiedziane słowa i niewyrażone uczucia. Tam, gdzie panuje miłość, nie liczy się już czasu. Jesteśmy z wami.
    Mój Syn was zna i kocha. To miłość doprowadza was do Mnie i dzięki tej miłości będę przychodzić do was i mówić wam o dziełach zbawienia. Pragnę, aby wszystkie moje dzieci miały wiarę i odczuwały moją matczyną miłość, która prowadzi ich do Jezusa. Dlatego wy, dzieci moje, tam, gdzie idziecie, promieniejcie miłością i wiarą jako apostołowie miłości.
Dziękuję wam.

 

25 listopada 2019r.

Drogie dzieci!
    Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy.
    Bez Boga nie macie pokoju. Dlatego, małe dzieci, módlcie się o pokój w waszych sercach i rodzinach, tak by Jezus mógł się narodzić w was i dać wam Swoją miłość i błogosławieństwo.
    Świat doświadcza wojny, bo serca są pełne nienawiści i zazdrości. W oczach można dostrzec, małe dzieci, brak pokoju, bo nie pozwoliliście, aby Jezus narodził się w waszym życiu. Szukajcie Go, módlcie się, a On podaruje wam siebie w Dziecku, które jest radością i pokojem.
    Jestem z wami i modlę się za was.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Więcej>>>

 

 

 

 

Medytacja

Słowo Boże » Medytacja

Chrztu Pańskiego objawienie
medytacja biblijna na niedzielę Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2020

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: wchodzę w nurty Jordanu… przypominam sobie kościół i chrzcielnicę, przy której otrzymałem sakrament chrztu świętego. Rozważam tajemnicę wejścia w życie Boga.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę życia chrztem świętym.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mt 3,13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.


Czego świadkami jesteśmy?

Dosyć leniwe nurty Jordanu. Mętna woda, która staje się jeszcze brudniejsza przez grzechy, które obmywa. Stoi w niej po kolana Jan Chrzciciel. Człek poważny i groźny. Człowiek prawdy, której się ni boi ni wstydzi. Jednocześnie człowiek, który daje konkretne odpowiedzi na pytania tych, co przychodzą przyjąć chrzest nawrócenia. Pamiętamy, że gdy delegacja z Jerozolimy się pojawiła to usłyszała z ust Chrzciciela, że nie jest ni Mesjaszem ni prorokiem ni Eliaszem. Jest zapowiedzią i przygotowaniem dla Tego, który przychodzi. A dokładnie Tego, który już stoi między nimi (i nami). Nawet nie wiedzieli, że oto między nich wszedł Syn Boży, który podchodzi do Jana Chrzciciela prosząc o chrzest, ten sam chrzest.


Oczyszczenie

Ten, który jest czysty, bezgrzeszny przyjmuje chrzest nawrócenia, a więc bierze na siebie całe zło świata. Oto objawienie, którego w tę niedzielę jesteśmy świadkami. Bóg bierze na siebie zło. Nie nurza się w nim, a zanurza się, aby nas wyciągnąć z jego śmiertelnych nurtów. Niech światło tego odkrycia opromieni nas i dotknie do głębi. Niech Światłość ogarnie nasze lęki wynikające z podszeptów złego, że nie będziemy zbawieni, że Pan nie odpuści nam naszych grzechów.


Uniżenie się Boga

Gdy przypatrujemy się temu wejściu Jezusa, Syna Bożego, w historie ludzkie to ze zdumieniem dostrzegamy, że nie wystarczyło uniżenie wcielenia i narodzenia w jakże odbiegających od ludzkich warunkach, nie wystarczyło uniżenie ucieczki przed tymi, którzy chcieli Go uśmiercić. Tak się zjednoczył z człowiekiem, że wchodzi w tajemnicę grzechu (w której zawiera się także tajemnica zła i śmierci). Zauważmy, że - jak to rozbrzmiewało w antyfonie do psalmu z jutrzni – … żołnierz chrzci Króla, sługa swego Pana, Zbawiciela. Oddaje się całkowicie w nasze ręce. Oto pokora Boga! Wcielenie, stajnia, żłób, ucieczka, a teraz nurty grzechu. Bierze to na siebie oddając się całkowicie w nasze ręce.


Godność przywrócona

Kolejną łaską, której jesteśmy świadkami i uczestnikami to fakt, że skoro Syn Boży bierze na siebie nasze grzechy to obmywa nas z nich, a co za tym idzie przywraca nam godność dzieci Bożych. Przecież kiedy myjemy się to po to, by być czystymi. Czyni to Jezus biorąc na siebie brud człowieczej duszy. Tak więc dzisiejsze święto przypominać nam winno to, że udzielono nam Ducha przybrania za synów! Dostępna łaska dla tych, co Go szukają.


Stworzenie i nawrócenie

Bóg jest Stwórcą! Tak więc chrzest Pański uświęca całe stworzenie. Bóg uczy nas szacunku do stworzenia. Przemawia do nas poprzez stworzenie. Trzeba nam je szanować, nie ubóstwiać. A jednocześnie otwiera przed nami bramę nawrócenia. Piękna to brama, bo jej otwarcie sprawia, że stajemy w strumieniach światła, które nas opromienia. I tacy „napromieniowani” mamy iść i służyć Ewangelii, stawać się sługami Dobrej Nowiny. To naturalność obranej drogi, dokonanych wyborów.

Miłośnicy Trójcy

W końcu warto też przypomnieć sobie, że jesteśmy teologami tzn. tymi, którzy chcą poznawać Boga coraz bardziej. Z tego poznawania wypływa gorętsza miłość do Pana, a to z kolei zachętą wielką jest ku lepszemu naśladowaniu Ojca, który objawił się w Synu. Jesteśmy świadkami objawienia się Trójcy Świętej. Ojciec objawia się w Synu. Duch Święty daje nam pokorę i siłę do trwania przed Bogiem. Ojciec kocha Syna, a Syn Ojca taką miłością, że Duch Święty ogarnia nas. Miłość Boża nie wybiera. Kocha każdego. Niech dociera do nas głos z nieba, głos Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.


Nie dość, że świadkami to uczestnikami tego jesteśmy przez sakrament chrztu świętego. Jest za co dziękować. Jest z czego się cieszyć. Podnieście więc oczy ku niebu. Uszy nastawcie na słuchanie Boga. Albowiem każdego dnia objawia się nam nasz Król i Pan, nasz Zbawca.


o. Robert Więcek SJ