Ostatnie orędzie

 

2. 03. 2018r.

„Drogie dzieci, wielkie dzieła uczynił mi Ojciec Niebieski, tak jak czyni tym wszystkim, którzy Go szczerze kochają i służą Mu z oddaniem. Moje dzieci, Ojciec Niebieski kocha was i to z Jego miłości jestem tutaj z wami. Zwracam się do was, dlaczego nie chcecie widzieć znaków? Z Nim wszystko jest łatwiejsze, bo ból egzystencji łatwiej znieść, gdy istnieje wiara. Wiara wspomaga w bólu, bowiem ból bez wiary prowadzi do rozpaczy. Ból egzystencji, ofiarowany Bogu, wzmacnia. Czyż mój Syn przez swoją bolesną ofiarę nie odkupił świata? Ja, jako Jego Matka byłam z Nim w bólu i cierpieniu, tak jak jestem z wami wszystkimi. Moje dzieci, jestem z wami w życiu, w bólu, cierpieniu, radości i miłości. Dlatego miejcie nadzieję. Nadzieja sprawia, że łatwiej pojąć, że tu idzie o życie. Moje dzieci, to ja do was mówię, mój głos mówi do waszej duszy, moje serce mówi do waszego serca. Apostołowie mojej miłości, o jak bardzo miłuje was moje matczyne serce. O jakże wiele rzeczy pragnę was nauczyć. Jak bardzo moje matczyne serce pragnie, byście byli scaleni, a możecie być tacy tylko wtedy, gdy zostaną w was zespolone dusza, ciało i miłość.Proszę was, jako swoje dzieci, módlcie się intensywnie za Kościół i jego sługi, waszych pasterzy, aby Kościół był takim, jakim go mój Syn pragnie, czysty jako źródlana woda i pełen miłości! Dziękuję wam”

 

 

25.02.2018r.

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, abyście się otworzyli i żyli przykazaniami, które dał Wam Bóg,tak aby was prowadziły przez sakramenty na drodze nawrócenia. Świat i jego pokusy  wystawiają was na próbę, a wy dzieci patrzcie na Boże stworzenia, które On wam dał w pięknie z pokorą i kochajcie Boga ponad wszystko, a On was poprowadzi na drodze zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Więcej>>>

 

 

Medytacja

Słowo Boże » Medytacja

Wieczne przymierze
medytacja biblijna na 5. niedzielę Wielkiego Postu – 18 marca 2018

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: Jestem z Panem Jezusem i uczniami w świątyni jerozolimskiej; jest święto… przychodzą inni, by zobaczyć Mistrza… Syn mówi o Ojcu i Jego wierności…
Wprowadzenie 2: Prosić o łaskę odkrycia i życia przymierzem Bożym.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 12,20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.


Będę im Bogiem

Nic się nie zmieniło ze strony Pana Boga. Jest wierny danym obietnicom. Zawarł przymierze z nami, przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać i nie wycofuje się z niego. Ja będę wam Bogiem pozostaje aktualne aż do skończenia świata.

Poprzez to przymierze sprawił, że nasze serca na powrót stały się świątyniami Bożymi. Jak słyszeliśmy od proroka Izajasza: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Dobrze wiemy, że idzie o prawo miłości.

Ruch jest jeden z Serca do serca. Oto Serce Miłości, które daje się całkowicie, do ostatniego tchnienia, do ostatniej kropli. Wypełnia co do joty. Nie zapomina o najmniejszej kresce. Jest nam Bogiem służąc nam. Jest nam Bogiem cierpiąc za nas. Jest nam Bogiem umierając na krzyżu i powstając z martwych.

I nie zważa na naszą niewierność.


Oni zaś będą mi narodem

Oto odpowiedź człowieka/ludzi na przymierze Boga. Cóż bowiem oznacza przynależeć do rodziny królewskiej? Tej, Bożej rodziny?

Po pierwsze to szukanie Jezusa – chcemy ujrzeć Jezusa. W Nim Ojciec się nam objawił. W Nim ukazał nam na czym polega wieczne przymierze przypieczętowane Krwią Syna Jednorodzonego.

Po drugie to poznawanie Boga. Gdy jednoczymy się z Panem wtedy Go poznajemy, a co za tym idzie miłujemy mocniej i lepiej naśladujemy. Poznanie nigdy się nie kończy, albowiem miłość nigdy nie ustaje.

Po trzecie odkrywanie, że jestem umiłowany nieskończoną miłością, a objawem tego jest przebaczenie, którego doświadczam każdego dnia. Trzeba się sycić tymi owocami.

Po czwarte służba dla Pana! W Jego zaś imię służba drugiemu człowiekowi, bliźniemu, a jeszcze mocniej bratu i siostrze, co wydaje się być oczywiste, jednak w perspektywie, że każdy człowiek jest mi bratem i siostrą już trochę trudniej.


Tajemnica „ukrzyżowanego” ziarna

Rozważajmy dziś tajemnicę ziarna pszenicy, które wrzucone w ziemię obumiera i przynosi plon obfity. Kontemplujmy pojedyncze ziarno, które wpada w ziemię i otacza je ciemność nieprzenikniona, które podejmuje to doświadczenie i obumiera. Kontemplujmy kłos, w którym jest kilkadziesiąt ziaren – oto owoc. Kontemplujmy łany zbóż falujące w powiewie wiatru – oto żniwa.

Zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia. Będziemy kontemplować Jezusa Chrystusa, który tak umiłował Ojca i swoich braci i siostry, że utracił swe życie ziemskie. Został wydany i wydał się w nasze ręce pokornie jak ziarno rzucone w ziemię. Jakiż to owoc przyniosła Jego śmierć? Dla mnie? Dla całej ludzkości?

Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością niosąc pełne snopy. Patrzmy na początek drogi i na jej przebieg. Jednak zwracajmy oczy ku końcowi, do którego jesteśmy zaproszeni. Jego śmierć i zmartwychwstanie daje nam zbawienie! To ono jest ostatecznym celem każdego człowieka. Po to bowiem Ojciec zawarł z nami przymierze miłości!


o. Robert Więcek SJ
 

Znalezione obrazy dla zapytania
          ziarno umrzeć musi