Ostatnie orędzie

25.12.2017 dla Marii
„Drogie dzieci! Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby dał wam swój pokój i błogosławieństwo. Wzywam was wszystkich, kochane dzieci, abyście dawali świadectwo i żyli łaskami i darami, które otrzymaliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam moc, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.


25.12.2017 dla Jakova
„Drogie dzieci, dzisiaj w tym dniu łaski wzywam was, abyście prosili Pana o dar wiary. Dzieci moje, zdecydujcie się na Boga i zacznijcie żyć i wierzyć w to, do czego Bóg was wzywa. Wierzyć, dzieci moje, oznacza złożyć swoje życie w ręce Boga, w ręce Pana, który was stworzył i który was kocha bezgranicznie. Nie bądźcie wierzącymi tylko w słowach, lecz świadczcie o waszej wierze i żyjcie nią poprzez czyny i osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak ze swoim Ojcem. Otwórzcie i oddajcie Mu swoje serca, a zobaczycie, jak wasze serca przemienią się i będziecie mogli podziwiać dzieła Boga w waszym życiu. Dzieci moje, nie ma życia bez Boga, i dlatego jako wasza Matka wstawiam się i proszę mojego Syna, aby odnowił wasze serca i napełnił wasze życie swoją bezgraniczną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 

 

Więcej>>>

 

 

 

 

 

 

 

Fatima

Wydarzenia » Fatima

100 Rocznica Objawień Fatimskich w naszej parafii:

 

 

Porządek czuwania nocnego:

22.00 - 23.00 Róża Pani Wioletty Łatka

23.00 - 00 00 Róża Pani Rozalii Król

00.00 - 01.00 Róża Pana Józefa Zbożnia

01.00 - 02.00 Róża Pani Władysławy Olchawa

02.00 - 03.00 Róża Pana Zygmunta Nawalańca

03.00 - 04.00 Róża Pani Janiny Olchawa

04.00 - 05.00 Róża Pani Stanisławy Rams

05.00 - 06.00 Róża Pani Heleny Florek

06.00 - 07.00 Róża Pana Henryka Dory

Przebieg czuwania:

O każdej pełnej godzinie cząstka różańca i adoracja w ciszy do kolejnej pełnej godziny.